Naučná stezka Boršovský les Geologická expozice Hřebečské důlní stezky Město Moravská Třebová Příroda moravskotřebovska Mladějovská průmyslová dráha
Skřítek Hugo
Skřítek HugoBalíčky výletů

Výchozí stanoviště

Naše stezky vedou převážně po po Hřebečském hřbetu. K tomuto dlouhému pásmu kopců se dostanete ze směru od Moravské Třebové třemi hlavními přístupovými trasami.Boršovský les - Pokud na západním konci obce Boršov zahnete do lesa,dostanete k hájence se sezonním občerstvením a stojíte na začátku Naučné stezky Boršovský les. Po ní dojdete k výchozímu stanovišti “Hřebeč - U tety”- což je zároveň místo s parkovištěm a restaurací, kam můžete dojet autem.

Pojedete-li od Svitav – tak zahnete ze silnice I.třídy E 35 před tunelem doleva. Zde jsou také zastávky autobusu v obou směrech pro linkové autobusy na trase Moravská Třebová - Svitavy.

Hřebeč - U tety

U tety - ze stanoviště “Hřebeč – U tety” už pokračujete po Hřebečských důlních stezkách (po červené turistické značce) směrem k prvnímu zastavení “U vysílače” nebo se projdete po silnici (nebo dojedete autem) k naučnému panelu “Závod Hřebeč” a dále k výchozímu stanovišti “Pod mostem”.Pod mostem - to je také místo, které budete míjet jako první,když pojedete z Moravské Třebové a před stoupáním silnice I. třídy E 35 k tunelu, zahnete a dáte se po staré silnici na Hřebeč.

Dětřichovská hájenka - další možností jak se dostat autem k trase Hřebečských důlních stezek je dojet na výchozí stanoviště “Dětřichovská hájenka” - z Moravské Třebové do Kunčiny a přes Novou Ves vyjet nahoru k tomuto výchozímu stanovišti kam se dá dojet od Svitav – ze silnice I.třídy 43 zahnout na Dětřichov a pokračovat stále do kopce až přijedete do sedla mezi Dětřchovem a Novou Vsí, kde se nachází bývalá hájovna a u ní výchozí stanoviště.

Nádraží - spojení vlakem - následující výchozí stanoviště jsou dosažitelná především vlakem – jsou to nádraží v Kunčině, Mladějově, Moravské Třebové a v Krasíkově.

Moravská Třebová - zámek v Moravské Třebové je posledním z výchozích stanovišť. Dostanete se sem vlakem, autobusem a osobním automobilem.Turistické značky - na stezky se dostanete i jako pěší – pokud půjdete po červené turistické značce z Anenské Studánky přijdete k rozcestí se zelenou turistickou značkou a budete moci dojít na Mladějovské hradisko a tak se připojíte k Hřebečským důlním stezkám, Další možností přijít po červené turistické značce z jihu – od Březové nad Svitavou a napojit se na výše zmiňovaném výchozím stanovišti “Hřebeč - U tety”. K tomuto přístupu z jihu by šlo také využít žluté turistické značky od Svitav a Kamenné Horky – kdy se k trase stezek připojíte opět přes červenou značku.

Balíčky výletů 

Trasa č. 1: Vyhlídková – pěší 

doba trvání 2 – 3 hodiny 
 i.Hřebeč – U tety -  1. U vysílače  – 2. Nad doly  – vyhlídková plošina  – 3. Bývalý důl Josefka  – 4. Gerhard  – 5. Křižovatka  – 6. Pod haldou  – 7. Rezavý potok  – i. Hřebeč – Pod mostem –  i. Hřebeč – U tety. 

Varianta - ze stanoviště Hřebeč - Pod mostem - dojít po silnici k Boršovské hájence a projít si Naučnou stezku Boršovský les nebo vystoupat k jejímu 8. zastavení a přes 9. zastavení dojít zpátky k "i. Hřebeč - U tety"  

Trasa č. 2: Rezavá stezka – pěší 

vycházková vhodná i pro rodiče s malými dětmi, důchodce a vozíčkáře (vozíčkáři po stanoviště č.5), i. Hřebeč  – Pod mostem  – 7. Rezavý potok  – 6. Pod haldou  –  5. Křižovatka  – 4. Gerhard  – a zpět. – nebo z 5. Křižovatka - pokračovat přes "24. Udánské hradisko" do Moravské Třebové. 

Trasa č. 3:  Za mladějovskými doly - pěší
 

Možnost nástupu z výchozích stanovišť:  Dětřichovská hájenka, Nová Ves, Mladějov na Moravě.   Okruh: Nová Ves – 16. Pod skálou – 17. Mladějovské doly – 14. Nad hájenkou – 15. Mladějovský vrch –Dětřichovská hájenka 


Volitelné pěší trasy: Možnost volby je široká, dle zdatnosti a náročnosti turistů. Většina tras se navíc kříží s úzkokolejnou dráhou, s místními komunikacemi a navíc jsou směrovány k vlakovým nádražím (Kunčina, Moravská Třebová, Krasíkov) a autobusovým zastávkám. 

Velký důlní pochod - celodenní 

i. Hřebeč – U tety - 1. U vysílače - 2. Nad doly – 3. Josefka - 9. U studánky - 10. Strážný vrch - 11. Hugo Karel - 12. Záchytné nádrže (možnost ukončení a odjezdu autobusem, nebo k ubytování do autokempu Vysoké Pole, 13. Pod skálou - 17. Mladějovské doly - Mladějov na Moravě (možnost odjezdu úzkokolejnou dráhou na Hřebeč nebo vlakem na Moravskou/Českou Třebovou). 

Hornický pochod – celodenní 

Moravská Třebová - 24. Udánské Hradisko - 5. Křižovatka - 6. Pod haldou – 4. Gerhard - 9. U studánky - 10. Strážný vrch - 11. Hugo Karel - 12. Záchytné nádrže - 16. Pod skálou – 17. Mladějovské doly - Mladějov na Moravě (možnost odjezdu vlakem do Moravské/České Třebové) 

Panoramatický pochod – celodenní
 

Kunčina – vlakové nádraží - 19. Kunčina – přes louky na Radišov a dále - 20. Rychnovský kopec (panorama Hřebečského hřbetu) – dále možnost - VI. Mladějov na Moravě, nebo Krasíkov nádraží ČD. 

Volitelné cyklistické trasy:

Malé kolo - celodenní

I. Hřebeč – U tety - 1. U vysílače – (2. Nad doly a zpět k vysílači) - III.Nová Ves - Hájenka - 10. Strážný vrch - 9. Studánka - 3. Bývalý důl Josefka - 4. Gerhard - 5. Křižovatka - 6. Pod haldou - 7. Rezavý potok - II.Hřebeč – Pod mostem - I. Hřebeč – U tety. 

Velké kolo - celodenní 


VII. Moravské Třebová - 24. Udánské hradisko - 5. Křižovatka - 6. Pod haldou - 9. Studánka - 10. Strážný vrch - III.Nová Ves - Hájenka - 14. Nad hájenkou - VI. Mladějov na Moravě – Rychnov - 20. Rychnovský kopec - Radišov -přes louky - i. Kunčina (nebo z 20. Rychnovský vrch na Krasíkov) 

Výše uvedené trasy jsou pouhou možností volitelných tras. Systém nabízí nespočetně mnoho půldenních a celodenních cyklistických tras. Cyklistické trasy je navíc možné provázat po stávajících cyklistických stezkách. Další možností je návštěva Křenovska a Březin, z Moravské Třebové směr Radišov – cestou staré důlní dílo, od Tety – Roh – Křenov - Janůvky - Březina, rozsáhlá důlní činnost, krásné výhledy. Aktuality

I v roce 2016 jste zváni na Hřebeč - k procházkám po místech, které jsou naplněny historií a krásnou přírodou. Těšíme se na Vás, až se potkáme na Hřebečských dulních stezkách. Hugo a jeho parta
  
Na vyhlídce "U tety" přibyly nové stojany - až půjdete kolem nebo s kolem pojedete a nebo třeba i autem - tak se zastavte podívat. 
Geologická expozice otevřena - informace o otvírací době, vstupném atp. získáte na http://www.zamekmoravskatrebova.cz/index.php?id=13 
Přijďte se dotknout živé přírody! Permoník Hugo ve spolupráci s přírodou čaruje v hřebečských lesích. Jak je to tam nyní půvabné se můžete přesvědčit v našich fotogaleriích.
Město Moravská Třebová chystá v rámci propagace atraktivit ve svém nejbližším okolí několik dalších okruhů pojatých jako naučné a poznávací stezky. Městem samotným, díky jeho vzácné architektuře především z období renesance a baroka povede naučná stezka po všech nejvýznamějších pamětihodnostech. nebude jen tak obyčejná stezka – její autoři ji chtějí maximálně přizpůsobit duchu dnešní doby a tak se můžete těšit na interaktivní moderně pojaté procházení se napříč historií. Bližší informace se včas dozvíte z našich internetových stránek, ale i z Moravskotřebovského zpravodaje a z dalších medií. Další naučná stezka by měla rozšířit paletu výletů po nejbližším okolí města – jedná se o příměstskou naučnou stezku na vrch Strážný, strážící město na východní straně, vypínající se i nad obcí Linhartice. A v tomto směru směru se nachází bývalá štola, takže i k jejímu bývalému ústí by vedla tato stezka vedla. Více aktualit o věcech a akcích, které se pro vás momentálně připravují naleznete zde www.mtrebova.cz
Přírodní rezervace Rohová oslavila v roce 2009 významné jubileum - už 10 let od svého založení. Všichni z vás, kteří mají zájem o bližší informace o ochraně přírody v této lokalitě budou mít na těchto webových stránkách možnost získat zatím nejpodrobnější informace o PR Rohová. Do té doby můžou navštívit následující stránku a nebo si stáhnout ve formátu PDF odbornou mapu.
Historie na železnici
Zájemci o historické úzkokolejné železnice by si neměli nechat ujít první vyjížďku roku 2010 v Mladějově na Moravě. Při supění parní lokomotivy můžou zapomenout, že je 21. století a při sledování krajiny domýšlet reálie světa, který tu oživují nadšenci, kteří jsou až po uši zanoření do jedinečného fenoménu této regionálně nejvýznamější technické památky. Nejaktuálnějí jízdní řád naleznete zde. http://www.mladejov.cz/verejne-jizdy