Naučná stezka Boršovský les Hřebečské důlní stezky Město Moravská Třebová Příroda moravskotřebovska Mladějovská průmyslová dráha
Skřítek Hugo
Skřítek HugoGeologická minulost regionu

Na zámku v Moravské Třebové je pro vás otevřena nová expozice o geologickém vývoji - a to jak o celkovém vývoji planety Země v jednotlivých epochách, tak o vývoji zaměřeném na oblast jejíž pomyslnou osu tvoří pásmo Hřebečského hřbetu. Můžete se tam těšit například kvůli informacím o třetihorních žralocích, kteří tu žili před milióny let a zůstaly tu po nich zkaměnělé zuby.
Z evolučního hlediska „nejprimitivnější“ jsou zástupci rodů Hybodus, Acrodus a Ptychodus. Jedná se o reprezentanty staré fylogenetické linie hybodontních žraloků, známých již od svrchního devonu, kteří vymřeli na konci druhohor. Od dnes žijících žraloků se lišili např. strukturou ploutevních trnů aj. Živili se pravděpodobně belemnity hojnými v této lokalitě, mohli se však živit i rybami či jinými mořskými živočichy. Zástupci rodů Acrodus a Ptychodus, jejichž ploché dlaždicovité zuby se zcela vymykají představě typických žraločích zubů, byli úpřevážně bentickými (bentos = dno moře) formami živícími se bezobratlými s tvrdými schrákami (měkkýši, ostnokožci). Nicméně variabilita tvaru zubů u rodu Ptychodus ukazuje, že některým jejich zástupcům sloužili za potravu i volně plovoucí hlavonožci (belemniti a amoniti), korýši a ryby.

Aktuality

Geologická expozice otevřena - informace o otvírací době, vstupném atp. získáte na http://www.zamekmoravskatrebova.cz/index.php?id=13 
I v roce 2016 jste zváni na Hřebeč - k procházkám po místech, které jsou naplněny historií a krásnou přírodou. Těšíme se na Vás, až se potkáme na Hřebečských dulních stezkách. Hugo a jeho parta
  
Na vyhlídce "U tety" přibyly nové stojany - až půjdete kolem nebo s kolem pojedete a nebo třeba i autem - tak se zastavte podívat. 
Přijďte se dotknout živé přírody! Permoník Hugo ve spolupráci s přírodou čaruje v hřebečských lesích. Jak je to tam nyní půvabné se můžete přesvědčit v našich fotogaleriích.
Město Moravská Třebová chystá v rámci propagace atraktivit ve svém nejbližším okolí několik dalších okruhů pojatých jako naučné a poznávací stezky. Městem samotným, díky jeho vzácné architektuře především z období renesance a baroka povede naučná stezka po všech nejvýznamějších pamětihodnostech. nebude jen tak obyčejná stezka – její autoři ji chtějí maximálně přizpůsobit duchu dnešní doby a tak se můžete těšit na interaktivní moderně pojaté procházení se napříč historií. Bližší informace se včas dozvíte z našich internetových stránek, ale i z Moravskotřebovského zpravodaje a z dalších medií. Další naučná stezka by měla rozšířit paletu výletů po nejbližším okolí města – jedná se o příměstskou naučnou stezku na vrch Strážný, strážící město na východní straně, vypínající se i nad obcí Linhartice. A v tomto směru směru se nachází bývalá štola, takže i k jejímu bývalému ústí by vedla tato stezka vedla. Více aktualit o věcech a akcích, které se pro vás momentálně připravují naleznete zde www.mtrebova.cz
Přírodní rezervace Rohová oslavila v roce 2009 významné jubileum - už 10 let od svého založení. Všichni z vás, kteří mají zájem o bližší informace o ochraně přírody v této lokalitě budou mít na těchto webových stránkách možnost získat zatím nejpodrobnější informace o PR Rohová. Do té doby můžou navštívit následující stránku a nebo si stáhnout ve formátu PDF odbornou mapu.
Historie na železnici
Zájemci o historické úzkokolejné železnice by si neměli nechat ujít první vyjížďku roku 2010 v Mladějově na Moravě. Při supění parní lokomotivy můžou zapomenout, že je 21. století a při sledování krajiny domýšlet reálie světa, který tu oživují nadšenci, kteří jsou až po uši zanoření do jedinečného fenoménu této regionálně nejvýznamější technické památky. Nejaktuálnějí jízdní řád naleznete zde. http://www.mladejov.cz/verejne-jizdy