Naučná stezka Boršovský les Geologická expozice Město Moravská Třebová Příroda moravskotřebovska Mladějovská průmyslová dráha
Skřítek Hugo
Skřítek HugoO stezkách

Přemýšlíme -li o tom čím je Hřebečský hřbet zvláštní, stačí se vydat na krátký výlet naším krajem. Pokud si budeme dobře všímat okolí a na chvíli opustíme ruch hlavních cest objevíme pozoruhodné stopy lidské snahy nejen o získávání nerostných surovin, ale můžeme stejně snadno např. v otiscích života třetihorního moře nahlédnout do “dění“ v časech dávno minulých. Blízká i dávná „historie“ se nám tu nabízí v podobě krajiny i staveb. 
POJĎTE S NÁMI NA HUGO KARLA
hugo karel  
Vzhledem k událostem 20. století došlo v tomto kraji k střídání obyvatel –
po 2. světové války došlo k odsunu německy mluvícího obyvatelstva.
Průběh dosídlování a výsledná skladba nově usazených obyvatel způsobily v naší oblasti spíše odtržení se od krajiny, do které přišel pestrý vzorek lidí ze všech částí republiky.
Hřebečsko je tak opravdu velice zajímavou oblastí a to nejen po stránce geologické, avšak výše zmíněná „vyděděnost“ způsobila, že vědomí o výlučnosti Hřebečska bylo na obecné rovině mizivé až nulové a teprve s postupem času dochází k zvýšení zájmu o krajinu jako takovou, tak i o neživou přírodu.
Krajina svým nerostným bohatstvím dávala obživu mnoha generacím žijícím v blízkosti Hřebče. Těžené suroviny využívali starousedlíci buď opravdu jen místně – např. hnědé uhlí a naopak naleziště žáruvzdorných jílů ve své unikátnosti, díky své kvalitě a výjimečnosti, získaly místním světové renomé.


Aktuality

Přijďte se dotknout živé přírody! Permoník Hugo ve spolupráci s přírodou čaruje v hřebečských lesích. Jak je to tam nyní půvabné se můžete přesvědčit v našich fotogaleriích.
I v roce 2016 jste zváni na Hřebeč - k procházkám po místech, které jsou naplněny historií a krásnou přírodou. Těšíme se na Vás, až se potkáme na Hřebečských dulních stezkách. Hugo a jeho parta
  
Na vyhlídce "U tety" přibyly nové stojany - až půjdete kolem nebo s kolem pojedete a nebo třeba i autem - tak se zastavte podívat. 
Geologická expozice otevřena - informace o otvírací době, vstupném atp. získáte na http://www.zamekmoravskatrebova.cz/index.php?id=13 
Město Moravská Třebová chystá v rámci propagace atraktivit ve svém nejbližším okolí několik dalších okruhů pojatých jako naučné a poznávací stezky. Městem samotným, díky jeho vzácné architektuře především z období renesance a baroka povede naučná stezka po všech nejvýznamějších pamětihodnostech. nebude jen tak obyčejná stezka – její autoři ji chtějí maximálně přizpůsobit duchu dnešní doby a tak se můžete těšit na interaktivní moderně pojaté procházení se napříč historií. Bližší informace se včas dozvíte z našich internetových stránek, ale i z Moravskotřebovského zpravodaje a z dalších medií. Další naučná stezka by měla rozšířit paletu výletů po nejbližším okolí města – jedná se o příměstskou naučnou stezku na vrch Strážný, strážící město na východní straně, vypínající se i nad obcí Linhartice. A v tomto směru směru se nachází bývalá štola, takže i k jejímu bývalému ústí by vedla tato stezka vedla. Více aktualit o věcech a akcích, které se pro vás momentálně připravují naleznete zde www.mtrebova.cz
Přírodní rezervace Rohová oslavila v roce 2009 významné jubileum - už 10 let od svého založení. Všichni z vás, kteří mají zájem o bližší informace o ochraně přírody v této lokalitě budou mít na těchto webových stránkách možnost získat zatím nejpodrobnější informace o PR Rohová. Do té doby můžou navštívit následující stránku a nebo si stáhnout ve formátu PDF odbornou mapu.
Historie na železnici
Zájemci o historické úzkokolejné železnice by si neměli nechat ujít první vyjížďku roku 2010 v Mladějově na Moravě. Při supění parní lokomotivy můžou zapomenout, že je 21. století a při sledování krajiny domýšlet reálie světa, který tu oživují nadšenci, kteří jsou až po uši zanoření do jedinečného fenoménu této regionálně nejvýznamější technické památky. Nejaktuálnějí jízdní řád naleznete zde. http://www.mladejov.cz/verejne-jizdy